Asesoramento

Información xeral en materia de Accesibilidade, principalmente sobre lexislación vixente, condicións esixibles, posibles melloras de confort, comodidade e calidade de servizo, recursos existentes e posibilidades de acción.

Divulgación e sensibilización

Exposición do impacto das condicións de accesibilidade sobre a poboación en conxunto e as persoas con discapacidade en particular. Promoción da lexislación vixente, da normalización certificable máis do principio de igualdade de oportunidades.

Colaboración no desenvolvemento de estratexias de I+d+i

Aproveitando o tecido asociativo máis as actividades dos centros de recursos, realízanse probas de usuario nos que interesa contar coa opinión e percepción das persoas con discapacidade.

Consultoría

A oferta de consultoría componse dos seguintes servizos:

  • Acompañamento en obra
  • Consultas con intervención técnica
  • Formación
  • Peritaxe
  • Plans de accesibilidade