Realizamos diversos servizos de limpeza de superficies industriais, comerciais e doutros establecementos (oficinas, centros de formación, locais comerciais, etc.).

Contamos con maquinaria especializada naquelas dependencias que así o esixen pola extensión a limpar ou as especiais características das superficies.